Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

19.6.2018 13:00 - 26.9.2018 20:00 - 3. ročník Startup Festivalu

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Realizované projekty

Související stránky

Úspěšně ukončené

LaH Locke&Hobbes - analýza stavu IS/ICT
V rámci projektu pro účetní společnost Locke&Hobbes analyzujeme současný stav IS/ICT. Včetně analýzy hlavních procesů s důrazem na datové toky. Cílem projektu je navrhnout budoucí stav IS/ICT odpovídající požadavkům uživatelů a zákazníků.
 logo_CS_2_CMYK Hodnocení bonusů mzdy
Cílem projektu incentiva 2.0 bylo připravit metodiku pro vyhodnocení bonusové složky mzdy zaměstnanců v divizi Operations České spořitelny, a.s.
Česká spořitelna poskytla řešitelskému týmu součinnost a umožnila navštívit a seznámit se s prostředím v jednotlivých úsecích divize. Ve spolupráci se zástupci ČS byla navržena ucelená metodika použitelná napříč úseky a sepsány technologické požadavky na aplikaci, jež by měla zajistit správu incentivního modelu napříč divizí.

Projekt byl úspěšně dokončen. Metodika, technologické návrhy a požadavky byly dále interně zpracovány a implementovány.
logo-small Trading systém
Cílem projektu je návrh a dodání kompletního trading systému pro společnost TOPEKOS.
V současné době je ukončena první fáze projektu, jež spočívala ve výběru kompetentního týmu, analýzy současných firemních procesů a v návrhu optimalizačních procesů. Doba realizace první fáze byla 3 měsíce.
cmss Inovační den s ČMSS
Smyslem tohoto typu akcí je pomoc firmám s generováním neotřelých nápadů a řešením reálných problémů, na něž se díky inovačním technikám můžeme podívat z jiné perspektivy. Tento projekt byl výjimečný v tom, že účastníky byli nejen studenti VŠE, ale i samotní zaměstnanci ČMSS.
komercni_banka_zivotni_pojisteni Inovační den s KB
Smyslem tohoto typu akcí je pomoc firmám s generováním neotřelých nápadů a řešením reálných problémů, na něž se díky inovačním technikám můžeme podívat z jiné perspektivy. Tento projekt byl výjimečný v tom, že účastníky byli nejen studenti VŠE, ale i ČVUT.
msd-logo Spolupráce firemní a akademické sféry
MSD je významným partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci kompetenční centra MSD se podílejí na projektech pro globálního inovativní IT centrum MSD se sídlem v Praze.
komix Qlikview - demo aplikace
Projekt realizovaný pro společnost Komix ve spolupráci s kompetenční centrem Retail Analytics zaměřený na design aplikací v platformě Qlikview. Cílem projektu byl návrh a následná úprava vizuální podoby sedmi vybraných reportingových aplikací tak, aby byl design aplikace na všech obrazovkách jednotný a využitelný pro předvádění potenciálním zákazníkům.
komix Reportovací vrstva CAXS
Projekt zaměřený na vytvoření reportovací vrstvy v nástroji QlickView pro manažerské zobrazování dat o kampaních nad aplikací CAXS.
logo_sance_cmyk_RGB Elektronický katalog veletrhu pracovních příležitostí ŠANCE
ŠANCE, veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy Vysoké školy ekonomické v Praze, má již více než desetiletou tradici a jeho návštěvnost přesahuje 1 200 studentů denně. Nový elektronický katalog veletrhu přináší návštěvníkům rychlejší orientaci pomocí interaktivního plánku. Za použití platformy WordPress a responzivního designu je dostupný na jakémkoliv zařízení a velmi snadno upravovatelný.
Copy Generalsavoire Analýza věrnostního programu
Pilotním projektem Kompetenčního centra Retail Analytics ve spolupráci s marketingově-poradenskou firmou Savoir-faire s.r.o. byla Analýza věrnostního programu pro společnost Copy General.
Vorwerksavoire Příprava věrnostního programu 
Komerčním projektem dlouhodobého charakteru a většího rozsahu byla příprava věrnostního programu pro společnost Vorwerk k.s. Projekt byl realizován společnými silami Kompetenčního centra Retail Analytics a  firmou Savoir-faire s.r.o.
geo Geolitika
Projekt Geolitika je jedním ze Zájmových projektů studentů, kteří spolupracují s Kompetenčním centrem Retail Analytics.Tým se věnuje vývoji řešení umožňující analyzovat pohyb osob ve vztahu k prostoru. Získané výstupy je možné využít v rámci optimalizace prodejní plochy (její dopředné plánování, ale také zpětné vyhodnocení provedené optimalizace z pohledu změny chování zákazníků v prostoru). Data o pohybu je možné propojit s věrnostními programy, mobilními aplikacemi, díky nimž je možné poskytnout hodnotnější výstup umožňující přesně zacílit na konkrétní zákaznický segment.
ra Datová analýza
Jedním z aktuálních projektů Kompetečního centra Retail Analytics je datová analýza pro společnost zabývající se obchodně skladovými systémy.Cílem projektu bylo analyzovat data a připravit algoritmy podporující optimalizaci sortimentu a efektivnější nastavení marží. Další součástí projektu byla příprava algoritmu pro predikci objednávek zboží zajišťující maximalizaci zisku.
iLIST logo Modernější iLIST - informovanější studenti
V rámci projektu “Modernější iLIST - informovanější studenti” vytváříme přehlednější a modernější internetové stránky časopisu studentů VŠE. Součástí projektu byla příprava marketingové strategie časopisu iLIST, grafického návrhu internetových stránek iLIST.cz a jejich vytvoření na platformě WordPress.
logo_seznam Seznam - měření internetu

Cílem projektu bylo vytvořit vhodnou metodiku k měření internetu. Jedná se o snahu zajistit co možná nejpřesnější a časově co nejméně náročné zjištění počtu reálných uživatelů na konkrétním sledovaném serveru, případně na celém internetu, a to napříč všemi platformami. Odhad počtu reálných uživatelů byl založen na technologii cookies.

 rpc Talent Hunter: Pomáháme správným lidem na správná místa

Projekt realistického návrhu modelu personálních služeb RPC VŠE na základě zájmu studentů, ochoty firem za službu platit a technické proveditelnosti. Výstupem projektu je jedinečná služba výběru vhodných kandidátů na zadanou pracovní pozici podle profilu studenta, jenž se sestavuje z tvrdých výsledků testů a dat v informačním systému VŠE v kombinaci s informací o osobnosti studenta, jeho aktivitách a reálných zkušenostech.

Návrh obsahuje kromě představení celkového rámce služby také návrh komunikační strategie a finanční rozpočet služby.

Projekt probíhal ve spolupráci s pražskou pobočkou mezinárodní neziskovou consultingové organizace 180Degrees consulting, která má své sídlo na VŠE.

msd-logo MSD - stážový program

V projektu jsme pro společnost MSD v čtyřčlenném týmu vytvořili návrh stážového programu, který by pomohl lépe integrovat stážisty MSD mezi zaměstnance, poskytl jim hodnotný profesní rozvoj a vychoval tak pro společnost kvalitní a motivované zaměstnance, kteří budou svou energií posouvat firmu kupředu.
Projekt obsahoval úvodní analýzu současných procesů ve společnosti včetně rozhovorů se stávajícícmi stážisty, na samotný návrh stážového programu navazuje návrh kampaně na posílení employer branding na vybraných univerzitách.

getimage PVA - Dashboards
Pilotní projekt analýzy dat z ochodního řetězce pomocí metod statistické analýzy velkého množství dat, například závislost teploty na prodejích.
Výstupem projektu bylo odhalení slabých míst v cenotvorbě a vztahů se zákazníky.