Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

19.6.2018 13:00 - 26.9.2018 20:00 - 3. ročník Startup Festivalu

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kompetenční centra

Související stránky

Kompetenční centrum pro analýzu nestrukturovaných dat

logoZabýváme se textovou analytikou a zpracováním hovoru. Ve spolupráci s firemní sférou řešíme projekty od analýzy obsahu sociálních sítí včetně sentimentu, vnitrofiremních nestrukturovaných dat po analýzy provozu call center.

 

 

 

 

Kompetenční centrum Software Quality Assurance

logoSQAKompetenční centrum Software Quality Assurance poskytuje odbornou pomoc při plánování a realizaci procesů řízení kvality softwaru a testování zejména v oblasti výběru a přizpůsobení metodiky testování, výběru vhodných nástrojů pro testování a realizace automatizovaných testů.
Zapojujeme do centra studenty (bakalářských, magisterských a doktorských programů), kteří svým působením nabývají nových zkušeností a jsou tak připraveni na budoucí projekty.

 

Kompetenční centrum MSD

MSD je významným partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci kompetenční centra MSD se podílejí na projektech pro globálního inovativní IT centrum MSD se sídlem v Praze.

 

Další možnosti spolupráce

Dále nabízí xPORT firmám možnost zřídit si vlastní kompetenční centrum se stabilním počtem členů, kteří budou v rámci tohoto partnerství zpracovávat projekty zadané firmou.

Na bázi roční spolupráce je možné realizovat až 3 inovativní projekty. Vše závisí na smluveném rozpočtu. Jedná se o intenzivní spolupráci, z níž těží obě strany. Partnerská společnost získá nové vhledy do řešené problematiky a díky užší spolupráci se studenty vznikají inovativní projekty.

Pozitivní zkušenosti máme i s následným začleněním členů týmu do pracovního týmu v partnerské společnosti. Studenti v rámci kompetenčního centra získávají cenné zkušenosti při spolupráci na reálných projektech, mohou se dostat blíže k praxi než na běžné stáži a při studiu dosáhnout zajímavého finančního ocenění.

Z našich zkušeností na úspěšně ukončených projektech jsme schopni sestavit tým přesně na míru požadavkům partnera.