Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
31. 10. Product Driven Marketing (workshop)

Související stránky

Každý founder už dneska ví, že tvrzení “if you build it, they will come” neplatí. Cílem naší prezentace a workshopu je přimět startupisty k zamyšlení se nad základními marketingovými otázkami, jejichž odpovědi by jim měly pomoci při výběru efektivních marketingových kanálů, jasnému obsahovému sdělení a v neposlední řadě snad i k lepšímu produktu.

Z workshopu si účastníci odnesou odpovědi například na tyto otázky:
- Co by měly váš produkt nebo služba splňovat, než se pustíte do jejich marketingu?
- Jak by měl vypadat marketingový plán pro váš startup?
- Do čeho se vyplatí investovat a co se dá udělat takřka zadarmo?

Workshop povede Luboš Buračinský a Eva Cao Thi z agentury Striker. Je určen všemožným startupistům, ať už snažícím se zvýšit povědomí o projektu zcela novém anebo ve zralejším stádiu jeho vývoje.